FÖLJ OSS / FOLLOW US

hhnollning14Vi finns även på Facebook och Instagram! Ju närmre Nollningen vi kommer ju mer kommer det att publiceras där.

Visa oss gärna hur du peppar inför Nollningen 2014 genom att använda hashtagen #hhnollning14, och använd framför allt taggen under nollningen för att dela med dig av allt roligt som sker!

——————————————————————————————-
We have a Facebook page and an Instagram account as well! The closer we come to the Nollning, the more information will be published there.

Show us how you get ready for the Nollning 2014 by using the hashtag #hhnollning14, and feel welcome to use the tag during the Nollning to share all the fun!

Nollebrev / Intruduction letter

10314522_10152574215322996_6891266819437281037_nIgår vek vi ihop och skickade iväg alla så kallade nollebrev till Högskolan i Halmstads nya studenter! Så om någon dag trillar det säkerligen ner ett brev i din brevlåda också. Skulle det vara så att du inte får något brev, eller helt enkelt är för ivrig och inte vill vänta, finns även samtliga nollningsgruppers brev under fliken NOLLEBREV/ INTRUDUCTION LETTER.
———————————————————————————————————————————-
Yesterday we sent off all the letters to Halmstad University’s new students living in Sweden! Soon, all X-Change students will find an e-mail in their mailbox too. If you for any reason do not get an e-mail, or simply are too eager to wait, all letters and e-mails are available under the tab NOLLEBREV/ INTRUDUCTION LETTER.

Välkommen till Nollningen 2014’s blogg!

—- For the English version – scroll down. —-

Vi i Överstaben vid Halmstad Studentkår önskar dig välkommen till vår blogg för Nollningen 2014! Som kommitté för nollningen har vi tillsammans med volontärer (det vi kallar för ”staber”) från varje program på Högskolan planerat Nollningen i över ett halvår och utbildats i samarbete med Studenthälsan på Högskolan i Halmstad. Sommarlovet är äntligen här och Nollningen är färdigplanerad till punkt och pricka. Nu kvarstår det bara att vänta in er nya och spända studenter!

Om bara två månader kickar Nollningen i Halmstad igång! Från den 20:e augusti till och med 29:e augusti välkomnas skolans nya studenter (som under nollningen kallas ”nollor” då de ännu inte har några högskolepoäng) av flera hundra volontärer, i form av studenter på Högskolan i Halmstad, som är där för att ge en trygg start på studietiden på ett roligt, spännande och utmanande sätt. Nollningen i Halmstad har ett av landets bästa omdömen som vi varje år strävar efter att göra ännu lite bättre. Hos oss är det en självklarhet att trygghet och tillhörighet är nödvändigt för att nollan ska känna sig välkommen, allt är frivilligt och sker på nollans villkor.

Under sommaren kommer det ringas, mailas och skickas brev till dem som blivit antagna till program vid Högskolan i Halmstad. För mer information, fortsätt följa vår blogg. Om du skulle ha några frågor är du välkommen att maila oss på nollning@karen.hh.se

—————————————————————————————————————————————————-

Welcome to the blog of the Nollningen 2014’s!

ÖS (Övertaben) is a part of the Student Union and the overhead crew for the orientation week at Halmstad University. We wish to welcome you to our blog for 2014’th Nollning, as we call it in Sweden. As the committee for the Nollning we have, together with the head crews of each and every program at the university, been planning for over half a year and practiced in cooperation with the Student Health (a division at Halmstad University who is focusing om health and wellbeing) just to make the Nollning awesome. The summer holiday is finally here, and the organisation and planning process of the Nollning is finished. Now the only thing left is waiting for the new and excited students to arrive!

It is only two months until the Nollning in Halmstad kicks off! From the 20th of August to the 29th of August new students (we call them “zeroes” as they have no credits yet) are welcomed by several hundred volunteers from every program on the University. The volunteers are there to give you a safe start on your time in Halmstad in a funny, exciting and challenging way. The Nollning in Halmstad has one of Sweden’s best reputation, and every year we strive for continual improvement. We believe the feeling of security and belonging is necessary to make the zeroes feel welcomed. Everything is optional and happens on the zeroes terms.

E-mails will, during the summer, be sent to those who have been accepted and will attend to Halmstad University. For more information – stay put and continue following our blog. If you have any questions you are welcome to e-mail us at nollning@karen.hh.se